Në karrigen e Vettingut me pasuri marramëndëse/ Gjyqtarja Shuli jashtë sitës së Vettingut

Advertisement

Firdes Shuli është diplomuar “Jurist” në vitin 1988 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Në qershor të vitit 2017, Firdes Shuli me vendim të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, u zgjodh si Komisionere e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Firdes Shuli  ka deklaruar pasuri të paluajtshme në të cilën deklaron se është bashkëpronare me bashkëshortin me pjesë takuese 50% të një apartamenti banimi në Gjirokastër me sipërfaqe 73 m2. Po ashtu, Firdesi është bashkëpronare me bashkëshortin me pjesë takuese 50% të një pasurie të paluajtshme trull në Gjirokastër me sipërfaqe totale 55 m2 mbi të cilin është ngritur në vitin 2000 një objekt, lokal (zyrë) me vlerë ndërtimi 1 100 000 Lekë.

Komisionerja Firdes Shuli është pronare e një apartament banimi në Tiranë me sipërfaqe 58 m2, të blerë në datën 23.06.2008 në vlerën 4 245 000 Lekë. Gjithashtu, Firdesi është e një pasurie të paluajtshme, truall në Gjirokastër me sipërfaqe 75.4 m2 të blerë në datën 06.05.2009 në vlerën 904 800 Lekë.

Pronare së bashku me bashkëshortin me pjesë takuese 50% secili, të një apartamenti në Gjirokastër me sipërfaqe 61.2 m2 të blerë në datën 29.07.2012 në vlerën 3 459 174 Lekë.

Advertisement

Pronare 100% e një apartament banimi në Gjirokastër me sipërfaqe 112.6 m2 të dhuruar nga babai në datën 03.04.2012, RVP e të cilit ishte 5 498 821 Lekë. Pasuria është si ndërtim mbi trual të trashëguar nga ish-pronari, pra nga babai i deklarueses

Pronare 100% e një pasurie të paluajtshme në Gjirokastër, Njësi me sipërfaqe 118 m2 të përfituar si dhuratë nga babai në datën 03.04.2012, RVP e të cilit në momentin e dhurimit ishte 8 843 795 Lekë.

Bashkëshorti, Z.Vasil Shuli, pronar 100% i një bodrumi në Gjirokastër me sipërfaqe 13m2 të blerë në 31.12.2002 me të ardhura nga aktiviteti i bashkëshortes si notere dhe nga paga e tij, vlera 100 000 Lekë.

Duket qartazi që pasuria e Firdes Shulit është krijuar dhe mbledhur nga vepra dhe aferra korruptive. Vettingu në rradhë të parë duhet të kishte kaluar në sitë komisionerët dhe pastaj gjyqtarët dhe prokurorët.

Advertisement
286
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com